Weboldalunk 2022 Augusztus 18-tól megszűnik. Köszönjük az eddigi látogatásokat.Kis angol nyelvtan. Angolban egy ige múltidejét egy -ed végződés hozzáadásával alkotják. Pl. sétál walk – walked – walked (befejezett jelen).
Rendhagyó igék – Irregular verbs olyan igék, melyek ettől elérő formában alakítanak múltidőt.

Jelenidő – egyszerű múltidő – befejezett jelenidő

bet – bet – bet (fogad)
bid – bid – bid (ígér)
cast – cast – cast (dob)
cost – cost – cost (kerül valamennyibe)
cut – cut – cut (vág)
hit – hit – hit (üt)
let – let – let (hagy)
put – put – put (tesz)
quit – quit – quit (otthagy)
read – read (red) read (red) (olvas) kiejtésben van csak különbség
set – set – set (beállít)
shed – shed – shed (elhullat)
shut – shut – shut (bezár)
wet – wet – wet (benedvesít)
bend – bent – bent (hajol)
bind – bound – bound (köt)
bleed – bled – bled (vérzez)
breed – bred – bred (tenyészte)
bring – brought – brought (hoz)
build – built – built (épít)
burn – burnt/burned – burnt/burned (ég)
burst – burst – burst (robban)
buy – bought – bought (vesz)
can – could – could (tud, képes)
catch – caught – caught (elkap)
cling – clung – clung (ragaszkodik)
creep – crept – crept (mászik)
deal – dealt – dealt (foglalkozik valamivel)
dig – dug – dug (ás)
dream – dreamt/dreamed – dreamt/dreamed (álmodik)
feed – fed – fed (etet)
feel – felt – felt (érez)
fight – fought – fought (harcol)
find – found – found (talál)
flee – fled – fled (menekül)
get – got – got (gotten) (kap)
hang – hung/hanged – hung/hanged (akaszt)
hear – heard – heard (hall)
hold – held – held (tart)
hurt – hurt – hurt (megsért)
keep- kept – kept (tart)
kneel – knelt/kneeled – knelt/kneeled (letérdel)
lay – laid – laid (fektet)
lead – led – led (vezet)
lean – leant/leaned – leant/leaned (dől)
leap -leapt/leaped – leapt/leaped (szökken)
learn – learnt/learned – learnt/learned (megtanul)
leave – left – left (elhagy)
lend – lent – lent (kölcsönad)
light – lit – lit (meggyújt) lighted is jo..
lose – lost -lost (elveszít)
mean – meant – meant (jelent valamit),
meet- met – met (találkozik)
pay – paid – paid (fizet)
say – said – said (mond)
seek – sought – sought (keres)
sell – sold – sold (elad)
send – sent – sent (elküld)
shoot – shot – shot (lő)
sit – sat – sat (leül)
sleep – slept – slept (alszik)
slide – slid – slid (csúszik)
spell – spelt/spelled – spelt/spelled (betűz)
spill -spilt/spilled – spilt/spilled (kiönt)
spend – spent – spent (költ)
spit – spat – spat (köp)
split – split – split (feloszt)
spread – spread – spread (terjeszt)
spoil – spoilt/spoiled – spoilt/spoiled (elront)
stand – stood – stood (áll)
stick – stuck – stuck (ragaszt)
sting – stung – stung (szúr)
sweep – swept – swept (söpör)
strike – struck – struck (támad)
teach – taught – taught (tanít)
tell – told – told (megmond)
think – thought – thought (gondol)
tread – trod – trod/trodden (tapos)
understand – understood – understood (megért)
weave – wove/weaved – woven/weaved (sző)
weep – wept – wept (sír)
win – won – won (győz)
wind – wound – wound (felhúz)
wring – wrung – wrung (kicsavar)
beat – beat- beaten (üt)
become – became – become (valamivé válik )
come – came – come (jön)
arise – arose – arisen (felkel),
awake – awoke – awoken (felébred)
be – was/were – been (lenni)
bear – bore – borne/born (születik/elvisel)
begin – began – begun (elkezd)
bite – bit – bitten (harapni)
blow – blew – blown (fújni)
break – broke – broken (törni),
choose – chose – chosen (választ)
do – did – done (csinál)
draw – drew – drawn (rajzol)
drink – drank – drunk (iszik)
drive – drove -driven (vezet)
eat – ate – eaten (eszik)
fall – fell – fallen (esik)
fly – flew – flown (repül)
forbid – forbade -forbidden (megtilt)
forget – forgot – forgotten (elfelejt)
forgive – forgave – forgiven (megbocsát)
freeze – froze – frozen (megfagy)
give – gave – given (ad)
go- went – gone (megy)
grind – ground – ground (őröl)
grow – grew – grown (nő)
have – had – had (birtokol)
hide – hid – hidden (elrejt)
knowk – knew – known (tud)
lie – lay – lain (fekszik)
make – made -made (készít)
ride – rode – ridden (lovagol)
ring – rang – rung (csöng)
rise – rose – risen (emelkedik)
run – ran – run (fut)
saw – sawed – sawn (fűrészel)
see – saw – seen (lát)
sew – sewed – sewn (varr)
shake – shook – shaken (ráz)
shine – shone – shone (ragyog)
show – showed – shown (mutat)
shrink – shrank – shrunk (összemegy)
sing – sang – sung (énekel)
sink – sank – sunk (elsüllyed)
speak – spoke – spoken (beszél)
spring – sprang – sprung (ugrik)
steal – stole – stolen (lop)
stink -stank – stunk (bűzlik)
stride – strode – stridden (menetel)
strive – strove – striven (igyekszik)
swear – swore – sworn (megesküszik)
swell – swelled – swollen (megdagad)
swim – swam – swum (úszik)
take – took – taken (visz)
tear – tore – torn (elszakít)
throw – threw – thrown (dob)
wake – woke – woken (ébred)
wear – wore – worn (visel)
write – wrote – written (ír)


---- Hirdetés. ----